AŞÛRE CEMİ(09.11.2014)

09.11.2014 tarihinde yapmış olduğumuz Aşûre Ceminden kareler...
Aramızda olanların ve olmak isteyipde olamayanların ibadetleri ve getirdikleri lokmaları hak dergâhına yazılmış ola...