Ali Abbas Ocağı

Sözlü geleneğe göre Hazreti Abbas neslindendir. Ali Abbas Ocağı dedeleri özellikle Erzincan ve Tunceli yörelerine dağılmışlardır. Bazı dedeler Ali Abbas ve Celal Abbas Ocaklarının aynı ocağı nitelediğini ifade ederler.