Emiroğulları Ocağı

Alevi Tahtacılarının iki ocağından biridir. Dedeleri Aydın Reşadiye'de bulunurlar. Yörükan'a göre Hacı Emirli Ocağı'na bağlı Tahtacı Oymakları, Şehepli, Kabakçı ve Aydınlı Oymakları'dır. Bu oymak Tahtacıları Aydın, İzmir, Adana, Denizli yörelerinde bulunmaktadırlar.