Gözlü Kızıl Ocağı

Gaziantep'te varolan Gözü Kızıl Camisi'ne adını veren evliyanın, Gözü Kızıl Ocağı'nın dayandığı ve Vilayetnamede adı geçen evliya ile aynı olup olmadığını bilemiyoruz. Ayrıca Şarkışla Karpınar Köyü'nde de bu ocak mensupları varmış.