Hacı Muradı Veli Ocağı

İmam-ı Cafer Sadık Hazretleri’nin S. Muhammed isimli evladının neslinden gelmektedir. Hacı Murad-ı Veli, Hz. Muhammed’in 18. göbekten torunudur. Babasının asıl adı S. Ahmet’tir. Ahmet Yesevi Hazretleri’nin Türbesi’nde çok carı çaldığı için halk arasında “Aliyyü’l Büka” olarak bilinir. Hacı Ali Türabi’nin kız kardeşinin oğludur ve asıl adı Ali’dir (Teberoğlu,1998:135).

 

Hacı Murad-ı Veli 1228 veya 1229’da Horasan’ın Sayram Kasabası’nda dünyaya gelmiştir. Bu nedenle Horasan erenlerindendir. Yaşına girmeden Kabe yollarında iken “Hille” yakınında annesi vefat etmiştir. Annesi ölmeden önce Küçük Ali’yi kendi ocaklarında rehber olan Arap Ali’ye emanet etmiştir. Ali kafileden önce Kabe’ye ulaştığı için hacılığı bir yaşlarından önce almış ve her isteyenin muradını verdiği için de “Murat” adını almıştır. Hac dönüşünde babası Aliyyü’l Büka, kösesinin peşine gitmemiş ve  Urfa’da Halilurrahman Türbesi’nde türbe bekçiliği yapmak için kalmış ve oğlu küçük Ali’yi Arap Ali ile Anadolu’ya göndermiştir (a.g.e:135-136).

 

Hacı Murad-ı Veli, Anadolu’ya Akkoyunlu Aşireti’nin imamı olarak gönderilmiştir. Horasan’dan atılan Karaağaç kösesi, bugünkü adıyla Baykuş Boğazı’nın sağ tarafındaki kayalık alanın az ilerisine Eskiköy diye bilinen yerde bulunmuş ve buraya yerleşilmiştir. Hacı Murad-ı Veli, 2,5-3 yaşlarında Arap Ali tarafından Hünkâr Hacı Bektaş Veli’ye götürülerek  icazet almıştır. Dönüşte Arap Ali ile birlikte sarı taşa binerek köyüne dönmüş ve böylece çocuk yaşta kerametini göstermiştir. Hacı Murad-ı Veli, doğuştan velayet nuruyla doğduğu için velayet-i hasse grubundaki velilerden sayılır. S.Hacı Murad-ı Veli’nin yaşadığı dönemde Bağdat’tan alınan 48 773 no’lu kayıtta “Anadolu’da üçüncü derece velidir” ibaresi yazılıdır (a.g.e:136-137).

 

Uzun süre Eski Köy’de yaşamış ve Kalecik Tekfuru’nun zulmüne uğrayarak bugünkü Çankırı ili Eldivan ilçesi Seydi köyündeki türbesinin bulunduğu yere gelip yerleşmiştir. 17 yıl burada yaşadıktan sonra  1307 yılında vefat etmiş ve buradaki türbesine gömülmüştür (a.g.e:138-139).

 

Hacı Murad-ı Veli’nin 3 erkek çocuğu olmuştur. En küçük oğlu Halil, babasından önce vefat etmiş ve babasının yanına gömülmüştür (a.g.e:139). Oğullarına: “Burası size yurt olmasın Maruf  Tekfuru’nun şerrinden başka yerlere giderek yurt-yuva kurunuz” demiştir. Bunun üzerine ikinci oğlu S. Veli, Ortaca ilçesine bağlı Elmalık Bucağı’nda, “Elvan Çelebi” adı ile bilinen türbede gömülüdür. Diğer oğlu Kekilli Mehmet ise, Kösrelik köyünün üzerinde Aydost Dağı’nında gömülüdür (a.g.e:139).

 

Üçüncü oğlu S. Zeynel’dir. Hacı Murad Veli’nin nesli bu çocuğundan devam etmiştir. Asıl adı unutulup Pir Ali Çelebi adıyla bilinmektedir. Eskipazar yakınlarında “Sede Yaka” kariyesinde bir tekke kurarak o yıllarda büyük alimler yetiştirmiştir. Bunun için bölgenin Türkleşmesi ve islamlaşmasında büyük etkisi olmuştur(a.g.e:139-140).

 

S. Hacı Murad-ı Veli’nin oğlu Pir Ali’nin 6. göbekten oğlu S. Hasan Dede, bir erkan basma olayına kahrederek  kösesini atmış ve Bursa İli’nin İnegöl ilçesine bağlı  Doma köyüne (yeni ismiyle Şehitler) göç etmiştir. 41 yıl pirlerinden haber alamayan talipleri, ocağın rehberi olan Arap Ali evlâtlarınca görülüp gözetilmiştir. Ulaşılamayan yerler ise zamanla kör kalmıştır (a.g.e:140-141).

 

S. Hasan Dede’nin neslinden gelen S. Hüseyin’in ortanca oğlu aynı köyde kalmış büyük oğlu S. Bektaş ise Şabanözü’nün Bulgurcu köyüne, küçük kardeşleri S. Hasan Çubuk’un Kargın köyüne Kalender Veli evlâtlarına hizmet etmesi için gönderilmiş ve burada evlenerek köye yerleşmiştir (a.g.e:140-141). Bugünkü Hacı Murad-ı Veli Ocağı dedeleri Bulgurcu köyüne yerleşen S. Bektaş’ın soyundan gelenlerdir.

 

Hacı Murad-ı Veli Ocağı taliplerinin bulunduğu köyler: (Bektaşoğlu, 29.9.98):

 

1. Bulgurcu

 

2. Kutluşar

 

3. Sarısu

 

4. Kösrelik

 

5. Dağkalfat

 

6. Tepeköy

 

7. Kırıklı

 

8. Asarcık

 

9. Yüzbeğen

 

10. Özbekköy

 

11. Meşeli.

 

Dedelerden bazıları ise şunlardır: İsmail Bektaşoğlu, Celal Abbas Bektaşoğlu, Şeref Bektaşoğlu…