Köse Süleyman Ocağı

Alevi Çepnilerin Ocağı'dır. Çepni Dedelerinden elde ettiğim bilgilere göre Batı Anadolu'daki bütün Çepnilerin piri, rehberi ve mürşidi bu ocaktır. Bu ocak dedeleri de kendilerine pir olarak Hacıbektaş Çelebilerini kabul ederler. Köse Süleyman, İmam Rıza soyundan Yunus Mukri'nin oğludur ve Kösedağ Savaşı'nda şehit olmuştur. Onun soyundan gelenler boyları olan Çepnilerle Anadolu'da inançlarını ve geleneklerini sürdürmüşlerdir. Ocağın şu andaki merkezi, Balıkesir, Merkeze bağlı Kavakbaşı Köyü'dür. Ayrıca Bergama'nın Narlıca Köyü'nde de Köse Süleyman Ocağı Dedeleri bulunmaktadır.